Bidang SMP

SAYANA,S.Pd,M.Pd

KABID PEMBINAAN SMP

JHONSON,S.Pd,M.Pd

Kasi Kurikulum Pembinaan SMP

NATA ASMARA,ST,M.Pd

Kasi Peserta Didik & Pengembangan Karakter SMP

M.ZUHDI,ST,MM

Kasi Kelembagaan dan Sarpras SMP